Bornholmtunnelen

Østersøens kulturperle

Læserbrev i Bornholms Tidende 04-10-2006

Bornholmerne bliver stadig dirigeret fra København og må finde sig i arrogante ministres åndsforladte replikker om, at vi skal glæde os over det gode vejr og den smukke natur og ikke brokke os så meget – skriver Kirsten Seeger i denne kronik, der er hentet i Jyllands-Posten.

Egon Clausens kronik i Jyllands-Posten den 20. september »Færøerne – et kulturelt atlant-laboratorium«, gjorde mig endnu en gang opmærksom på de store lighedspunkter mellem Færøerne og Bornholm.

Allerede beliggenheden ubegribeligt langt ude i det store ocean er genkendelig. Også for Bornholms vedkommende så langt ude, at øen kun sjældent er korrekt placeret på landkortene.

Turisterne på Bornholm genkender også den omtalte åbenhed og spontane hjælpsomhed, medens tilflytterne/»de førda«, må sande, at det nok er vanskeligere end som så at komme ind på livet af bornholmerne.

Indbyrdes i familie

Også på Bornholm gælder det, at alle tilsyneladende er i familie med hinanden, hvad der yderligere medvirker til at tilflyttere/førde kan komme til at føle sig udenfor.

Den bornholmske natur er anderledes end Danmarks i øvrigt, først og fremmest på grund af klipperne, som jo ikke findes andre steder i Danmark.

Skolerejserne går i stort tal til Bornholm, så de unge ved selvsyn kan overtyde sig om øens fortræffeligheder.

Desværre ser det nu ud til, at spareiveren i dette rige land er ved at sætte en stopper for disse dannelsesrejser. Det er blevet billigere at rejse langt bort.

Ydmygende behandling

Det bornholmske sprog kan ikke uden videre fejes af som »dialekt«, men er – ligesom færøsk – et talesprog, ikke et skriftsprog.

Det danske hovmod, som Egon Clausen omtaler, kendes udmærket på Bornholm, og det har i høj grad været med til at tynde ud i det bornholmske.

Det er det samme danske hovmod, der får moderne kortdesignere til at placere Bornholm på Færøernes gamle plads, i den ydmygende ramme oppe i hjørnet.

Ingen af øerne hører hjemme der, men blæse være med virkeligheden. Selv Jyllands-Postens kronikillustrator placerer Bornholm forkert i Egon Clausens kronik.

Forvirringen med hensyn til Bornholms placering lader ikke til at genere, selv om det hvert år giver anledning til sære tildragelser som for eksempel familien, der holdt med bilen i Frederikshavn og måtte ringe til Bornholm, da de ikke kunne finde færgen til Rønne. De kender måske ikke Bornholm som »Østersøens Perle« eller »Solskinsøen i Østersøen«.

Apropos placering af Bornholm er Jyllands-Postens egen grafiker suveræn: et SAS-flys haleparti placeres på Bornholms plads, mens øen flyttes.

Kun en skam at virkeligheden ikke lader sig flytte rundt på samme enkle måde. Det kunne ellers løse Bornholms trafikproblemer med et snuptag.

Urimelig arrogance

Frustrationen over Danmarks skalten og valten med et yderområde har vi tilfælles med færingerne. Bornholm har også et kort med Bornholm i centrum og resten af Danmark oppe i hjørnet. Egon Clausen kalder det nationalisme, men det er snarere en reaktion på den urimeligt arrogante behandling, Danmarks officielle kort er udtryk for. Når man som Egon Clausen til dagligt befinder sig i Gentofte, er man vant til at være tæt på landets centrum, hvorfra alt vurderes.

Medens Færøerne er kendt for de mange tunneler, er Bornholm først lige begyndt at overveje denne mulighed.

Bornholms forbindelse til den omliggende verden er på mange måder blevet forbedret, men også mere problematisk.

For eksempel er det ikke længere muligt at komme sejlende udhvilet til København om morgenen, og det er heller ikke længere muligt at sejle til Bornholm efter en teatertur eller et aftenmøde i København – og møde frisk på arbejdet til tiden næste morgen. Det betyder flere overnatninger i København, flere omkostninger, mere spildtid.

Trafikproblemerne er stigende, alle rejser meget mere, og antallet af pendlere med bopæl på Bornholm øges også konstant, og vi ser meget gerne endnu flere pendlere, fastboende og sommerhusejere på Bornholm.

En motorvej ville være sagen, så man kunne tage af sted, når man havde lyst, og kan man lave en tunnel fra England til Frankrig, kan man vel også lave en fra Bornholm til Skåne.

Tunnelerne på Færøerne betjener en befolkning, der svarer til Bornholms i størrelse, og længden af dem svarer til afstanden fra Bornholm til Skåne.

Da hurtigfærgen »Villum Clausen« nedsatte transporttiden fra Rønne til København, så man et trafikspring, der skabte optimisme på øen, men efter EU-licitationen og Transportministeriets »vi alene vide« dispositioner er mismodet i nogen grad vendt tilbage.

Heldigvis har en tunnelgruppe set dagens lys. Den arbejder nu på at skaffe Bornholm en fast og sikker fastlandsforbindelse – uafhængig af vejr, vind og køreplaner.

Arrogante ministre

Færingerne har for længst fået deres hjemmestyre, men bornholmerne bliver stadig dirigeret fra København og må finde sig i arrogante ministres åndsforladte replikker om, at vi skal glæde os over det gode vejr og den smukke natur og ikke brokke os så meget, hvis de lige ofrer et par timer på øen. Bornholm er en smuk ø, og vi konkurrerer kun med Skagen om, hvem der har flest solskinstimer i landet. Uheldigvis kan vi ikke leve af solskinnet alene.

Der er lidt Tornerose over Bornholm, men øen har en enestående placering i det nye EU, hvor Polen og de baltiske lande er blevet nye medlemmer; og så har Bornholm oven i købet erfaring med samarbejde med disse nye medlemslande. Dette potentiale bør udnyttes og udvikles.

Uddannelsesø

Bornholm som uddannelsesø – siger bornholmerne, men staten nedlægger uddannelser og søger EU-kurser med EU-tilskud i stedet. Kassetænkning og fyringsrunder træder i stedet for iderigdom og initiativ, og trods løfter om det modsatte nedlægges statsarbejdspladser.

Det kan ikke være meningen, at øens befolkning skal være på overførselsindkomst og sidde på sladrebænken og drikke, medens det bornholmske samfund kører af sporet, og væsentlige opgaver overhovedet ikke bliver udført. Få dog øjnene op for Bornholms potentiale som levende samfund og kulturbærer.

Kirsten Seeger er cand. phil. og bor i Østermarie

G til oversigt for presseklip.