Pressemeddelelse vedr. Foreningen Bornholmtunnel generalforsamling 27. april 2023.04.28

Foreningen Bornholmtunnel gennemfører et sporskifte. Siden foreningen blev stiftet i 2005, har formålet været at få igangsat en forundersøgelse af en tunnel forbindelse til Bornholm. Meget energi er brugt på at argumentere for forskellige praktiske og tekniske løsninger for en sådan forbindelse. Mange medlemmer har gennem tiden lagt mange ressourcer i projektet. På den netop afholdte generalforsamling blev der gjort status og Generalforsamlingen har givet den nye bestyrelse mandat til at ændre fokus og formål. Der vil indtil næste generalforsamling blive arbejdet på at give foreningen et servicetjek, så det primære formål over tid kan blive opfyldt. Formålet for foreningen vil fremadrettet være at arbejde for etablering af en fast forbindelse mellem Bornholm og Sverige. Dette vil blive opnået dels ved at øge foreningens synlighed, og dels ved at øge antallet af medlemmer.

Tidligere formand gennem 10 år Anne Margrethe Roesen ønskede at træde af som formand, men bliver i bestyrelsen som kasserer. Ny formand er Claus Rylander Christensen.

At diskutere en fast forbindelse til Bornholm er mere aktuelt end nogensinde. Den første del af Bornholms Trafikanalyse er netop afsluttet og skal nu diskuteres i Trafikkontaktrådet. Trods aktuelle kapacitetsproblemer er en fast forbindelse ikke inkluderet i denne analyse, hvilket indikerer en klar begrænsning. Dette er næppe til fordel for brugere af trafikforbindelser til og fra Bornholm.

Da foreningen blev stiftet, blev den hos nogle modtaget som en protest eller happening. Siden da er der løbet meget vand i åen, og udviklingen verden over har vist, at vi, ved at sikre infrastrukturen med faste forbindelser med tilstrækkelig kapacitet, kan bevare grundlaget for udvikling også i afsides beliggende dele af samfundet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Læserbrev i Bornholms Tidende.

Den nye grønne vej til Bornholm!

Bornholms muligheder for at indgå i det øvrige Danmark og Nordens fremtidige trafikale infrastruktur, knytter sig etableringen af en fast forbindelse mellem Skåne og Bornholm.

I foreningen BORNHOLMTUNNEL, ønsker vi en tunnelforbindelse, – en løsning der andre steder i verden allerede har vist sit værd, både her i landet eksempelvis på Storebælt, og andre i lande, – -under den engelske kanal, hvor der afgår biltog med 15 min. mellemrum og til en pris af 31 £,. – Af andre eksempler kan nævnes den senest åbnede tunnel under Alperne på ca. 57 km., – i Norge har man bygget ’Lærdalstunnelen’ på ca. 24,5 km, og er i gang med at bygge en firesporet motorvejs forbindelse fra Stavanger langs kysten til Trondhjem under fjordene med en dybde på mellem 350 og 400 meter. – På Færøerne har man senest indviet ca. 12 km tunnel mellem Streymoy og Eysteroy med en forgrening under havet til to destinationer og vil inden for de næste ca. 10 år forbinde 90 % af øernes befolkning med tunneler. – – – I Tyrkiet har man i flere år kunne køre under Bosporusstrædet med tog, – i en tunnel bygget i et geologisk uroligt område, og der kan nævnes mange flere eksempler.

– Kort sagt teknikken til etablering af tunneler er igennem alle disse år blevet forfinnet og forbedret, – bl.a. sprænger man ikke klipperne i samme omfang som tidligere, men benytter bl.a. mikrobølger, – eller sprøjtestøber direkte i klipperne, hvis de porøse.

I det seneste trafikforlig på Christiansborg er Bornholm stort set ikke nævnt, men det ville formentlig være imødekommet, hvis et samlet Bornholm havde bedt om 25 – 50 mill. kr. til en undersøgelse af de eksakte muligheder for etableringen af en tunnelforbindelse. 

Og der er da også gode krafter på øen som støtter ideen, eksempelvis forbundsfmd. Klaus Holm. Men det er nødvendigt at hele det politiske spektrum bakker op. 

– Og hvorfor skal man så bakke op?

Kort sagt, fordi det udvikler samfundet på alle områder: viden, økonomi,samhandel,sociale relationer, samt mm. – se blot på Storebælt, i Juli i år passede ca. 1350000 biler ny rekord.

Og så økonomien, ja Storebælt er betalt i 2032, og sådanne anlæg forventes under normale forhold at have holdbarhed på ca.120 år, (men den ældste tunnel som stadig er brug, er fra 1848 og bygget under Themsen i London) – med anlægssum på eks. 10 mld. kr. giver det en årlig omk.

84-85 mill. i afskrivning, mod årligt tilskud i dag på ca.365 mill. kr. – så hvor længe har Bornholm råd til vente?

Og så er der selvfølgelig en ENORM daglig miljøbelastning i Co2, samt den endnu ikke undersøgte støjbelastning fra skibsskruer og vandturbiner på havpattedyr og fisk mm.(tænk blot på hvalernes sang, som transmiteres tusindvis af kilometer gennem havet).

Så, – hvis du også syntes, at det ville være godt med en fast forbindelse, så meld dig ind i foreningen , og vær med til at give vore synspunkter endnu større vægt.

Du finde os på Bornholmtunnel.dk ell. Facebook.

Karsten Brodersen

næst.fmd.

Bornholmtunnel

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Læserbrev i Bornholms Tidende.

Pressemeddelelse

Foreningen Bornholmtunnel har afholdt generalforsamling. I det forløbne år har der ikke været mange aktiviteter, men en enkelt skiller sig ud, og det er et interview med Peter Ingemann, da han besøgte Bornholm for et år siden. D. 20 og 27 juni sendes to udsendelser fra hans besøg. Vi arbejder stadig med at gøre ønsket om en stabil tunnelforbindelse til/fra Bornholm synlig blandt bornholmerne. Men de sidste 2 års nedlukninger har været vanskelige. Vi ser frem til et Folkemøde, hvor det er muligt at være synlig og at deltage i relevante samtaler om trafik og infrastruktur.

På generalforsamlingen blev Claus Rylander Christensen nyt medlem af bestyrelsen. Vi leder efter en frivillig kasserer.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Pressemeddelelse

Optog med foreningen Bornholmtunnen

https://www.facebook.com/events/1066982383510698/?ti=icl

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Optog med foreningen Bornholmtunnen

Vedtægter

Kære medlem af tunnelforeningen.                         Juni 2019

Så fik vi generalforsamlingerne 5.4.2019 og 3.5.2019 vel overstået

Vedtægtsændringerne blev vedtaget jf.www.bornholmtunnel.dk.

På det konstituerende bestyrelsesmøde 3.5.2019 blev følgende valgt:

Formand Anne Margrethe Roesen

Næstformand Karsten Brodersen

Kasserer Jørgen Buur Jakobsen

Sekretær Jan Harvest

IT og fonds kontaktperson Peter Hansen

Follkemødet

På folkemødet lørdag 15.6.2019 kl. 11.00 starter vi fra Kirkepladsen i optog med skilte og flyers og vi går gennem byen mod speakers corner, hvor Anne Margrethe Roesen kl. 12.30 – 12.45kommer med et indlæg.

TV2 Bornholm

Den 1.7.2019 kl. 19.45 sender TV2 Bornholm den optagne udsendelse ( 360 gr. )

Crowd funding

Den optagne video på ca. 3-4-min. lægges på hjemmesiden og nettet og vi starter indsamling af midler til forundersøgelsen med henblik på at få indsamlet ca. 450.000 kr.

Indsamlingen varer i ca. 70 dage – altså til 1.september 2019.

Hjemmeside har fået nyt navn og hedder”www.bornholmtunnel.dk”.

På facebook kan du læse om os på: foreningen bornholmtunnel  – vi har haft 558 som synes godt om det. 

Vi vil gerne have flere medlemmer i bestyrelsen – så har du lyst – så kontakt formanden.

Så vi vil altså opfordre Jer til fortsat at støtte op om foreningen, reklamere lidt for den – og vi tager gerne imod nye medlemmer!  Kontingentet er fortsat 50 kr. for enkeltpersoner. Henvendelse sker til Jørgen Jakobsen på jbbj@tdcadsl.dk.

På foreningen vegne

Anne Margrethe Roesen ( formand) 24625181,  Jørgen Jakobsen (kasserer), Peter Hansen (it og fonds kontaktperson ) 60837752 , Karsten Brodersen ( næstformand) 21283027 og Jan Harvest ( sekretær) 23670220.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Vedtægter

Læserbrev fra formanden

Læserbrev

Stor tak til Bornholmstidende for jeres undersøgelse af bornholmernes opbakning til en forundersøgelse, det er virkelig en glæde at 77% støtter tanken om en anden transportvej end den over Østersøen.

Vores færøske gæst Marjus Dam, brugte ordet ”kvantespring” om udviklingen på Færøerne efter at de har fået betydelig lettere ved at komme fra et sted til et andet. Især de unge er flyttet tilbage, og derved har også erhvervslivet øget væksten.

I modsætning til vores kommune, hvor socialdemokraterne åbenbart lukker øjnene for både økonomiske og befolkningsmæssige fakta. Det var et hyggeligt scenarie Anette Stæhr, fremlagde på Socialdemokratiets generalforsamling. Scenariet udhules dog af virkeligheden, når det kommer frem, at man på kommunens hjemmeside om befolkningsudviklingen 2018-2030, kan læse om udviklingen i dødsfald på Bornholm: ”2017 er udeladt da niveau var meget højt”. 

Når kommunen beder COWI om at udarbejde statistik, medtager de åbenbart ikke tal, de ikke kan lide! Med det store antal pensionister (over 66 år), så er det ikke nok at skrive, at der bliver 15% flere i 80års alderen, der vil også blive en øget frekvens af dødsfald, med mindre kommunen begynder at holde os kunstigt i live for ikke at miste statstilskud.

Hvis den sætning nu fjernes fra hjemmesiden, så der det virkelig et udtryk for borgmesterens og socialdemokratiet frygt for virkeligheden. Det nytter ikke at romantisere status quo, derved stagnerer det bornholmske samfund. Mon staten fortsat vil yde 1 mio. om dagen til et ø-samfund der dør ud? Vi har i 1-2 generationer sendt unge over, og kun 1/10 vender tilbage, og ingen politikere har tidligere overvejet tiltag, der kunne få flere hjem til øen. Bornholm har stærkt brug for det manglende antal unge i fremtiden i arbejdslivet, foreningslivet, skoler, Campus o.lign. Bornholm har brug for fastboende familier, unge som tør noget, som gør noget og som ikke vil stagnere.

Derfor arbejder vi for en tunnel, som en ny transportvej, sikker, hurtig, stabil og uden søsyge! Den er grøn, da en stor del vil være el-drift. Det er dog en misforståelse at Foreningen bornholmtunnelhar 400.000 til en forundersøgelse, NEJ, dem skal vi ud at finde, og derfor håber vi på opbakning via Crowdfunding.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Læserbrev fra formanden

Generalforsamling

Vi udsender dette nyhedsbrev for at minde om vor generalforsamling Fredag 5 april 2019 kl. 19.00 på Rønne bibliotek.

Ifølge vedtægterne § 5 er dagsordenen iøvrigt:

§1.  Valg af dirigent og referent§2. Bestyrelsens beretning§3. Godkendelse af det reviderede regnskab.§4. Indkomne forslag§5. Budget for det kommende år samt orientering om eventuelle nye medlemmer§6. Fastsættelse af kontingent§7. Valg af bestyrelse§8. Valg af revisor§9. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen, senest en uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår at foreningens § 2 ( foreningens formål ændres fra

”  Foreningens formål er at arbejde for at tilvejebringe en fast trafikforbindelse til Bornholm.

Formålet søges blandt andet opnået ved, at foreningen tilvejebringer tilstrækkelige midler til en grundkapital i en fond.  Når dette er sket, kan foreningens bestyrelse med almindeligt flertal bestemme at omdanne foreningen til en fond, som derefter arbejder til fremme af ovennævnte formål.

Foreningen kan med henblik på opfyldelse af formålet erhverve fast ejendom.

Foreningens formål er almenyttigt/velgølrende.

Til:

” Foreningens formål er at arbejde for at tilvejebringe en fast trafikforbindelse til Bornholm.

Arbejdet sker ved oplysning om muligheder og nye metoder, lobbyisme, forundersøgelser mv.

Foreningens formål er almennyttigt/velgørende.”

Begrundelsen for forslaget er at foreningen efter bestyrelsens opfattelse ikke ønsker at samle penge op i fonde, men alene ønsker at være initiativtager og iværksætter. 

Da der er tale om en vedtægtsændring, som iflg. Vedtægternes § 17 kræver vedtagelse af med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger indkaldes samtidig hermed til ekstraordinær generalforsamling 3.5.2019 kl. 16.00 på Rønne bibliotek.  

Hjemmeside har fået nyt navn og hedder”www.bornholmtunnel.dk”.

På facebook kan du læse om os på: foreningen bornholmtunnel – vi har haft 558 som synes godt om det. 

Vi vil gerne have flere medlemmer i bestyrelsen – så har du lyst – så kontakt formanden.

Så vi vil altså opfordre Jer til fortsat at støtte op om foreningen, reklamere lidt for den – og vi tager gerne imod nye medlemmer!  Kontingentet er fortsat 50 kr. for enkeltpersoner. Henvendelse sker til Jørgen Jakobsen på jbbj@tdcadsl.dk. Kassereren har planlagt at udsende kontingent opkrævning ca. 1.3.2019.

På foreningen vegne

Anne Margrethe Roesen ( formand) 24625181,  Jørgen Jakobsen (kasserer), Peter Hansen (alt mulig mand) 60837752 og Jan Harvest ( sekretær) 23670220.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Generalforsamling

De Færøske tunneller

Kom og hør Marjus Dam, fortælle om de færøske tunneller.

Arrangementet finder sted d.19/3-2019, kl.19.00-21.00 på Campus Bornholm.

https://www.facebook.com/events/1219218981576801/?ti=icl

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til De Færøske tunneller

Foredrag af Marjus Dam

Kære allesammen.
Vi kan nu løfte sløret for, at vi d. 19/3-2019, får besøg af Marjus Dam fra Færøerne.
Han vil fortælle om, hvad tunnellerne på Færøerne, har gjort for det færøriske folk.
Så sæt kryds i kalenderen allerede nu, til et hyggeligt foredrag.
Tid og sted kommer i nærmeste fremtid.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Foredrag af Marjus Dam

Opdatering af siden

Vi er igang at flytte indhold fra ældre hjemmeside, indholdet kan ses under menu fanen “Arkiv Indhold”

Hilsen Jacob Roesen

Udgivet i Info | Kommentarer lukket til Opdatering af siden