Bornholmtunnelen

Cowi vil byde ind på undersøgelse af Bornholmtunnel

Rapidus nyhedsbrev 2006-02-01

Den danske og internationale rådgivningskoncern Cowi rækker nu en føler ud i
det bornholmske samfund med henblik på at lave forundersøgelser til en 35
kilometer lang tunnel mellem Bornholm og Sverige. Den skal ifølge en lokal,
bornholmsk gruppe enten bores eller laves som sænketunnel mellem Vang på
Bornholm og Sandhammaran i Sverige. Dermed vil en tunnel binde en langt
større del af Øresundsregionen sammen - enten som vejtunnel eller
jernbanetunnel muligvis som under Den engelske Kanal. Med en togtunnel vil
rejsetiden fra København til Bornholm komme ned under to timer.

Den lokale gruppe indkalder de nærmeste dage til folkemøde på Bornholm den
18. april i Gudhjem, hvor to Cowi-repræsentanter præsenterer, hvad en
forundersøgelse vil kræve - og hvordan mulighederne for projektet ser ud.
Herunder de økonomiske aspekter.

Tunnelgruppen skriver på sin hjemmeside at tunnelen muligvis kan laves for 2
milliarder danske kroner. Buddet fra Cowi er snarere 10 milliarder kroner -
med alle de forbehold, som manglende undersøgelser giver.

Op til det danske kommunalvalg i efteråret 2005 blev ideen om en tunnel for
første gang diskuteret blandt bornholmske lokalpolitikere. En række
politikere i den nye kommunalbestyrelse meldte ud, at de i den kommende
valgperiode vil arbejde for at få forundersøgelser af en tunnelforbindelse
mellem Bornholm og Sverige. Mødet med Cowi er næste skridt i den proces.

-- Jeg indrømmer, at jeg i begyndelsen gik ind i arbejdet for en tunnel som
joke. Men faktisk ser det ud til at kunne betale sig set i forhold til
færgedriften, siger it-konsulent Peter Andreas Harteg, som sammen med den
kendte mediemand, Jacob Ludvigsen, og tidligere redaktør Søren Wolff er
hoveddrivkræfter i den lokale gruppe.

--


R A P I D U S
- Nyhedstjenesten om tilvæksten i Øresundsregionen

http://www.rapidus.dk

G til oversigt for presseklip.