Bornholmtunnelen

En tunnel giver stor fleksibilitet

 
Det bedste for Bornholm er selvfølgelig at fü arbejdspladser her til øen
 
LĂŚserbrev i Bornholms Tidende
Mandag 6. maj 2013 kl: 15:00 af: Poul Aksel Eriksen, Skovløkken 16, Aakirkeby
 
Jeg vil gerne støtte Elly og Søren Wolffs Synspunkt forleden dag. Jeg synes ogsü, det er mÌrkeligt, at kommunalbestyrelsen ikke vil støtte en undersøgelse om, hvorvidt det er økonomisk muligt at fü lavet en tunnel mellem Sverige og Bornholm. Teknisk kan en tunnel jo sagtens laves, det er der ingen af eksperter, der er i tvivl om, men vil det vÌre økonomisk muligt?
 
Hvorfor mødte kun to kommunalbestyrelsesmedlemmer op til tunnelforeningens übne møde med to eksperter, hvor det müske isÌr var professoren fra CRT (Center for Regional- og Turismeforskning), der holdt et spÌndende foredrag om, hvad betydning en tunnel kunne fü for Bornholm som udkantsomrüde Det var jo hans fagomrüde.
Det bedste for Bornholm er selvfølgelig at fü arbejdspladser her til øen, men det nÌstbedste er vore mange pendlere, og for at gøre tilvÌrelsen tülelig for dem, sü de bliver her pü øen og lÌgger skattepengene her, bør man sørge for, at det er let at komme fra og til øen.
Og med tre daglige afgange mü de ofte enten afkorte et møde eller svigte familien her pü øen med en ekstra overnatning pü den anden side af vandet. Det helt ideelle er selvfølgelig en meget større fleksibilitet, som en tunnel vil give. Og samtidig afkorte rejsetiden.
At saglig oplysning skulle vÌre fnidder, er en besynderlig holdning.I øvrigt er det Rene Nordin Blochs skyld, at jeg og mange andre fra Aakirkeby blev medlem af tunnelforeningen, da han holdt et blÌndende foredrag i forbindelse med Aakirkeby Borgerforenings generalforsamling for et par ür siden, hvor lyset gik op for mig og flere andre, sü at vi meldte os ind i foreningen pü stedet.
Det var indlysende for os og alle de øvrige tilhørere, at det mindste, man burde gøre, var at undersøge mulighederne. Hvorfor han har vendt pü en tallerken, kan man kun gÌtte sig til. Hvis han havde holdt det samme foredrag for kommunalbestyrelsens medlemmer, var forslaget blevet vedtaget nÌsten enstemmigt.
Men vi er mange, der stadig stür mübende tilbage. Hvorfor ønskede de 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke mødte op til foredraget, ikke fü at vide, hvad en tunnel vil betyde for udviklingen af Bornholm, og hvorfor mener de, at de er klogere end omtalte professor? Man kunne fristets til at tro, at de var bange for at basal viden kunne fü dem til at Ìndre deres holdning til betydningen af en tunnel.
Men tilsyneladende mü vi vente til kommunevalgkampen for at fü svar pü dette spørgsmül.
 
 

Gĺ til oversigt for presseklip.