Bornholmtunnelen

En tunnel vil fordoble boligpriserne

Læserbrev i Bornholms Tidende 09-10-2006

Kirsten Seeger, Østermarie skriver onsdag i sit indlæg »Østersøens kulturperle« om tunnelforbindelserne på Færøerne, at det samlede antal tunneller mellem de mange småøer på Færøerne i alt andrager en strækning, der svarer til en enkelt tunnel mellem Bornholm og Sverige. I samme indlæg skriver hun også, at »kan man lave en tunnel fra England til Frankrig, kan man vel også lave en fra Bornholm til Skåne«.

Det er da vist at sammenligne æbler og pærer. Lad os være enige om, at rent teknisk kan man bygge hvad som helst, også en tunnel til Sverige. Men så er enigheden også slut. For har man selv den mindste indsigt i, hvilke økonomiske problemer den fransk-britiske tunnel har været – og stadig er – ude i, så vil man nok ikke lige bruge den idé her på Bornholm. Jeg kan ikke selv i mine allermest kreative drømme forestille mig, hvor økonomien til lige den model skulle komme fra. Bornholms rejsende ville i hvert fald højst kunne betale en tiendedel promille af den samlede pris.

Hvad Færøernes tunneller angår, er der tale om rent interne forbindelser mellem de samme landsmænd. Altså svarende til, at hvis der havde været vand mellem Åkirkeby og Nexø, måtte man selvfølgelig bygge en fast forbindelse mellem byerne, så vores øsamfund kan hænge bedre sammen. Det er sandelig en helt anden situation. Men hvor kommer alle pengene til de færøske tunneller så i grunden fra? Jo, det hænger sådan sammen, at Færøerne hvert eneste år modtager et tilskud fra den danske stat på omregnet – og hold nu fast – 50.000 kroner pr. person fra baby til olding! Det kan man jo ikke ligefrem sige, at bornholmerne gør. Så hvis Kirsten Seeger vil illustrere sine idéer med eksempler fra andre steder, så bør hun nok finde nogle lidt bedre sammenligninger.

Det er i øvrigt meget interessant at følge alle disse luftkasteller om en tunnel til Sverige - formentlig indtil vi hører mere om detaljer i finansieringen. Det kan da godt være, at der en dag kommer en tunnel. Det mest interessante, jeg har hørt i den sag, er imidlertid, at mange skåninger nu følger sagen med stigende interesse - især dem, der med almindelige indkomster har svært ved at skaffe sig en bolig i attraktive omgivelser på den svenske sydkyst. Her er boligpriserne stort set dobbelt så høje som på Bornholm. Svenskerne må ikke købe vores sommerhuse, men de må godt købe helårsboliger her. Så byg endelig den tunnel, så skal svenskerne nok flytte de få kilometer herover og dermed sørge for, at boligpriserne på Bornholm stiger lodret. Jeg kan dårligt se, det på langt sigt kan have interesse for andre end ejendomsmæglerne her på øen.

Freddie Ottenheim
Ander MÃ¥ns Stræde 1, Listed 

Gå til oversigt for presseklip.