Bornholmtunnelen


Er færgeforliget så forfærdeligt?

Bornholms Tidende
LÆSERBREVE 18. DEC 2014 KL. 15:00
Af: Lars Goldschmidt, folketingskandidat for Socialdemokraterne, Tejnvej 36, Allinge

Bornholm gik i kollektivt jammerudbrud ved indgåelsen af færgeforliget i sidste uge. Og ja - jeg havde også gerne set, at der var taget et længere skridt i retning mod trafikal ligestilling.

Men jeg tror ikke, at der kommer andet godt ud af den kollektive jamren end glæden ved at høre sig selv jamre - samt bekræftelse af fordommene hos ikke bornholmere om, at Bornholm aldrig er tilfreds.

Jeg mener, at det er meget positivt, at vi gennem efterårets forhandlinger har fået en reel sænkelse af taksterne for gods og en mindre, men dog synlig sænkelse af taksterne for persontransport. Og jeg mener, at det er rigtigt at søge en anden løsning for togtrafikken, der var alt for dyr og dårlig. Det skal alle de - bornholmere og førdere - der har kæmpet Bornholms sag, have tak for. Det er meget længe siden og slet ikke under den forrige regering, at vi har set noget tilsvarende.

Det er langt fra en selvfølge, at resten af Danmarks befolkning synes, at der skal bruges flere penge på Bornholm. Kampen for trafikal ligestilling skal selvfølgelig fortsætte. Der er nok at tage fat på. Vi skal fortsat kæmpe for lavere takster på færgerne, selv om de nok ikke kan bevæges lige med det samme. Vilkårene for pendlerne kan og skal bringes højere op på dagsordenen, så det bliver muligt for flere at få det til at hænge sammen at arbejde ovre. At kunne pendle på ordentlige vilkår er specielt vigtigt, når vi skal tiltrække tilflyttere, og når vi skal undgå, at folk er tvunget til at flytte fra øen, hvis de mister deres arbejde.

Endnu et perspektiv er at få en bedre belysning af, hvad en tunnel fra Sverige til Bornholm ville koste, så vi får grundlag for at vurdere, om det er en vild idé - eller noget, vi reelt kan arbejde for.

De store skridt fremad består som oftest af mange små. Lad os betragte færgeforliget som et lille skridt fremad - snarere end som et stort nederlag.

http://tidende.dk/?Id=60762

G til oversigt for presseklip.