Bornholmtunnelen

For megen romantik og for fÄ fakta

Bornholmtunnel informerer uprĂŠcist og populistisk, mener dagens skribent.

Synspunkt i Bornholms Tidende lĂžrdag 9. maj 2009 af Freddie Ottenheim, Listed

»Hvis vi fÄr en tunnel til Sverige, sÄ kan jeg lige efter arbejde kl. 17 kÞre fra NexÞ og nÄ Operaen i KÞbenhavn kl. 20 - og sÄ kan jeg igen vÊre hjemme i min seng allerede lidt over midnat« (citat slut).

Et lille uddrag af en samtale, jeg forleden havde med en bornholmsk tilflytter, som selv mente, at det var, hvad der ligger i den "markedsfÞring", som udgÄr fra Bornholmtunnels bestyrelse, herunder informationer, man kan lÊse ud af hjemmesiden Bornholmtunnel.dk pÄ internet.

Jeg mÄ indrÞmme, at jeg var lidt mÄllÞs. Fordi den pÄgÊldende virkelig selv troede pÄ, at han i sin egen bil kunne fÄ lov til at kÞre ned i en 35-40 km lang tunnel og trykke pÊnt pÄ speederen hele vejen over (under). Jo, i hvert fald i forhold til Operaen, vil det vÊre »sÄdan set det samme, om man bor pÄ Bornholm eller i NykÞbing Falster« (citat slut).

Det er ikke fÞrste gang, jeg har hÞrt disse naive forestillinger, og nu mener jeg, det er pÄ tide at anmode Bornholmtunnel om at udgive nogle informationer, der ligger tÊttere pÄ realiteterne end det, som vor gode mand og mange andre end ham har opfattet.

Jeg har nu genlÊst bornholmtunnel.dk og begynder at forstÄ lidt af, hvorfor folk render rundt med den slags blÄr i Þjnene. Det er »salgsgas«, der her fyres af. PÄ hjemmesiden skriver man f. eks., at ».der er sikkerhedsmÊssige hensyn, der taler for en biltogstunnel som under den Engelske Kanal« (citat).

MÄ jeg sÄ spÞrge, hvorfor hjemmesidens hovedillustration, det Þverste billede pÄ alle sites, netop viser en tunnel, hvor bilerne kÞrer selv og ikke ombord pÄ et tog?

MÄ jeg samtidig gÞre opmÊrksom pÄ, at der i tilfÊldet den Engelske Kanal aldrig, hverken fÞr, under eller efter byggeriet, herskede den ringeste tvivl blandt seriÞse eksperter om, at det er alt, alt for farligt at lade folk tumle rundt i deres egne biler gennem et sÄ langt, lukket rÞr under havet. (Kun investorerne mente, at det burde kunne lade sig gÞre!). SÄ formuleringen »der taler for.« er bÄde underdrevet, tendentiÞs og utrovÊrdig.

Under hjemmesidens afsnit »Stabil, hurtig og hÞj frekvens« stÄr der videre, at: "En tunnel fra Bornholm til Sverige vil give mulighed for togforbindelse til KÞbenhavn pÄ under to timer og biltog med overfartstid pÄ under en time inklusive ombordkÞrsel, begge dele gerne i timedrift" (citat).

LĂŠg mĂŠrke til den sidste sĂŠtning "begge dele gerne i timedrift". Det er ren populisme - for det drejer sig kun om, hvad tunneltosserne selv - og "gerne" - Ăžnsker indfĂžrt. Og der er flere af den slags manipulerende "gummi-gloser", der flyder rundt i hjemmesidens tekst, og jeg synes, man skulle luge grundigt ud i mĂžget.

Godt! Men lad os for en stund forestille os, at en tunnel bygges, teknologien er pÄ plads og Þkonomien tilvejebragt. SÄ fÞlger her nogle spÞrgsmÄl til selve den efterfÞlgende tunneldrift, herunder vedligeholdelse m.m.

FÞrste spÞrgsmÄl er: HvornÄr kÞrer sÄ det tog, som min bil og jeg skal med? Her svarer Bornholmtunnel som nÊvnt: »Gerne i timedrift«. Men det korrekte svar afhÊnger vel af, hvor mange biler, der skal med(?). En forretningsmÊssig forsvarlig og rentabel drift giver svaret: Principielt kÞrer toget, nÄr toget er fyldt op! Hvad har man ellers forestillet sig?

NÊste spÞrgsmÄl: Hvor mange biler skal toget kunne rumme? Skal vi have smÄ, korte tog med mange afgange? Ellers skal vi have store, lange tog med fÄ afgange? Ja, hjemmesiden siger klart: "Stabil, hurtig og hÞj frekvens" - altsÄ det fÞrste! OK. Men netop det er vel den driftsÞkonomisk dyreste lÞsning! SÄ ud fra et forretningsmÊssigt synspunkt er hjemmesidens Þnske om "hÞj frekvens" som skÄret ud af en kÊrlighedsroman. AltsÄ urealistisk, medmindre man da fra politisk hold anbefaler - og finansierer - de fordyrende omkostninger ved mindre tog og hurtigere frekvens.

Tredje spÞrgsmÄl: Vil biltogene kÞre i timedrift? Heri ligger jo implicit, at der er tale om timedrift dÞgnet rundt (altsÄ som Radioavisens timedrift). Svaret er, at det kan man ikke pÄ forhÄnd vide noget som helst om! SÄ det er igen ÞnsketÊnkning uden realiteter bag.
For det fÞrste er kapaciteten vidt forskellig pÄ hverdage og weekender. Og for det andet vil der blive taget hensyn til, hvor meget togpersonale, der skal ansÊttes til at forestÄ togdriften.

Der vil blive ansat fÊrrest muligt, og ingen skal bilde mig ind, at der ikke vil blive sÞgt sparet mest muligt pÄ driften i nattetimerne, hvor personalet er dyrest. SÄ i videst muligt omfang vil man formentlig undgÄ togkÞrsel om natten og nÞjes med 16-timers-, altsÄ to-holds-drift. Taler det for timedrift? NÊppe!

AltsÄ! Vil det mon ikke vÊre rimeligt at antage, at tunnellens kommende togdrift vil blive planlagt efter principielt de selvsamme logistiske principper, som ligger bag dem, der i dag bruges af Bornholmstrafikken? At nÄr der er biler nok, sÄ sejler vi! Og nÊste gang, vi sejler er, nÄr der igen er biler nok til at fylde endnu en fÊrge. SÄ pÊnt tilpasset, som det ellers er muligt? Det bygger man en sejlplan op efter! Og tidsplanen vil sÄ i Þvrigt variere alt efter Ärstiden - og stÞrst mulig rentabilitet. Mon ikke? Det lyder nok mere rimeligt - frem for de blomstrende forhÄbninger, som tunneltosserne lÊgger for dagen..

Mit sidste spÞrgsmÄl drejer sig om tunnellens plan B: Hvad har tunneltosserne forestillet sig, at der skal gÞres, hvis tunnellen af en eller anden uventet grund, f.eks. en ulykke, mÄ lukkes i kortere eller lÊngere tid?

Jeg gÄr ud fra, at man stadig erindrer, at den engelske kanaltunnel i 90-erne var lukket i ganske lang tid, fordi en lastbil pÄ toget eksploderede mange kilometer inde i tunnellen. Kort sagt: Hvordan ser Bornholmtunnels plan B i grunden ud? Det stÄr der intet om pÄ hjemmesiden! Kan Bornholm tÄle, at tunnellen lukkes i en uge af en ulykke som den pÄ Kanalen? Uden fÊrgeforbindelser? NÊppe!

SÄ har tunneltosserne vel en »Povl Anker«, der altid ligger klar i RÞnne havn? I sÄ fald vil det vÊre en sensation at finde et rederi, som vil stille en fÊrge til rÄdighed dÞgnet rundt - blot for med kort varsel at trÊde ind, nÄr tunnellen svigter. (Alle er formentlig klar over, at samme dag, som tunnellen Äbnes, nedlÊgges enhver form for fÊrgedrift til og fra Bornholm!) Eller tror tunneltosserne mÄske pÄ en ny tunnel fri for ulykker? SelvfÞlgelig ikke - men hvorfor skriver de sÄ ikke noget om det pÄ hjemmesiden?

Her kan man absolut ikke sammenligne forholdene med tunnellen mellem Frankrig og England, hvor trafikken begge veje er sÄ enorm, at der sidelÞbende med tunnellen fortsat er god plads til samtidig fÊrgedrift dÞgnet rundt. Det bliver der netop ikke med en Bornholmtunnel. Her er vi i en helt, helt anden situation. Ja, faktisk kunne man pÄ Sveriges-siden af tunnellen opstille et "Blind Vej"-skilt for bilister. Der er ingen gennemgÄende trafik. Du skal samme vej hjem igen!

Jeg undrer mig over tunnelromantikernes mangel pÄ interesse for at undersÞge, hvordan en helt almindelig dagligdag ser ud, hvis tunnellen kommer - samt en konsekvensberegning af mulige, uventede hÊndelser (ulykker). Og hvor stor er egentlig gevinsten for Bornholm med en tunnel. Det er da den slags spÞrgsmÄl, man burde undersÞge lÊnge fÞr, man foretager sig noget som helst andet!

Foreningen bÞr da fÞrst fremskaffe os nogle seriÞse drifts-, vedligeholdelses- og ulykkesanalyser, inden man f.eks. spilder en million kroner pÄ forelÞbige hav- og bundforholds-undersÞgelser. Fordi de samlede ulemper ved tunneldrift allerede her kunne vise sig at vÊre sÄ store, at traditionel fÊrgetrafik fortsat vil vÊre at foretrÊkke. Men romantikere vil mÄske helst ikke lade sig distrahere af veldokumenterede indvendinger, sÄ de hoppes over?

Sluttelig er jeg helt enig med Ivar Nielsen, der i sit Synspunkt (28/4) skriver: »Personligt hÄber jeg tunneltankerne er en dÞd sild og jeg foretrÊkker absolut noget vand omkring Bornholm som en naturlig barriere og stÞdpudezone for alskens dÄrligdomme i tiden udefra« (citat).

Som Ivar Nielsen Ăžnsker heller ikke jeg en tunnel - indrĂžmmet. SĂ„ vi kan nĂŠppe reddes for sagen. Men for alle andres skyld bĂžr Bornholmtunnel-foreningen forbedre sin information ved at gĂžre den mindre populistisk og mere trovĂŠrdig.

Kilde: http://www.bornholmstidende.dk/default.asp?Id=6904

Gć til oversigt for presseklip.