Bornholmtunnelen

Græsrødder

SYNSPUNKT BORNHOLMS TIDENDE 3. FEB 2015 KL. 15:00

Af: Anne Margrethe Roesen, fmd. Foreningen Bornholmtunnel

Hvorfor er der så mange, der siger NEJ på Bornholm?

Det har altid undret mig, hvorfor ikke stå sammen og sige JA? Men de seneste politiske begivenheder har fået mig til at forstå NEJ-bevægelserne. Der er NEJ til færgeforliget, der er NEJ til atomaffald, og udefra et økonomisk NEJ til cykelstien mellem Helligdommen og Gudhjem, og et NEJ til de to store partiers skoleoplæg.

Jeg er enig i, at der skal siges et hørligt NEJ til det hele, vi skal ikke have atomaffald, og det seneste færgeforlig duer ikke. Meget flot at transportministeren vælger at gå til græsrødderne for at få fakta om konsekvenserne af det nye transportforlig. Græsrodsoprørene ligner et nederlag for vore politikere, at de kan tage så meget fejl af deres vælgere. De må sidde med røde ører, fordi de ikke har formået at forklare virkningerne, at de ikke har formået at udøve et godt politisk forhandlingsarbejde.

De politiske foreninger må arbejde mere seriøst, når de opstiller folk til folketings- og kommunalvalg. Det er ikke nok, at folk gerne vil, mener sig kvalificerede eller er unge, veluddannede, ser godt ud osv. En vælger fortalte på et tidspunkt at vedkommende havde stemt på en ung politiker, fordi ”han er da sådan en flinker horra”. Et valg til folketing eller kommunalbestyrelse er jo ikke en X-faktor konkurrence, og de opstilledes køn, udseende eller alder har intet at sige, hvis ikke de har politisk tæft, tænker hurtigt, kan forhandle og formulere sig. Ikke for at føre politisk korrekt partidisciplin, men for at kunne forhandle de bedste forhold hjem til bornholmerne.

Ingen steder er det mere vigtigt, at man samarbejder på tværs af politiske opfattelser end på en ø. Vore politikere burde være langt bedre til at lytte til borgerne og til hinanden. Vi har ingen nærkommuner, som vi kan støtte os til, derfor er behovet for virkelig dygtige politikere meget stort. De resultater, vore politikere er kommet med i de sager, jeg har nævnt, er bare ikke gode nok.

På en ø som vores er partidisciplin et onde, som bør undgås, selv om en person står øverst på listen, er det ikke det samme, som at den person sidder med al politisk visdom, sådan virker det nu, og det går ud over alle borgere på Bornholm. Alle politiske partier må arbejde for at uddanne sine kandidater, så vi vælgere ved, at det kun er de politisk dygtigste, vi kan vælge. Vi har demokratiske valg, men vi har kun mulighed for at stemme på navnene på stemmesedlen. Derfor er det virkelig vigtigt, at de opstillede har politisk erfaring, gennemslagskraft og vilje til at lytte, tænke og handle til fordel for alle bornholmere.

De seneste sager har vist, at det politiske arbejde ikke har været godt nok, først da græsrødderne pressede på, begyndte man at lytte og ændre standpunkt. Det er ikke god politisk ledelse, vi er kun 40.000, det er ikke umuligt for vore politikere at følge med i, hvad der rører sig i samfundet, og tager de deres politiske opgaver alvorligt, så må de være bedre til at forhandle, lytte og glemme sig selv og egen prestige, og næste valg.

Selvfølgelig ønsker jeg, at man kunne komme med nogle samlede JA-holdninger, og især til den langsigtede transportløsning, der ligger i en tunnel.

En fast forbindelse, som ikke behøver at blive drøftet i 100 år, det vil være en løsning, som kan give ro til andre politiske drøftelser. En fast forbindelse fra land til land vil gøre os uafhængige af færgetider og priser for både gods, pendlere og turister. Det vil være et plus for Bornholm, hvis dette ikke evig og altid skal drøftes.

Lad os derfor få opbakning til fremtiden ved at gå på Foreningen Bornholmtunnels facebookside og stemme for en forundersøgelse af farvandet mellem Bornholm og Skåne, lad os få samme antal JA til fremtiden, som der samler sig protester imod den nutidige politik. Bornholm har en fremtid, hvis vi står sammen og ikke splitter os pga. kiv, nid og nag.

http://tidende.dk/?Id=62033

G til oversigt for presseklip.