Bornholmtunnelen

Hallå där

Artikel i Ystads Allehanda 6. maj 2005

Download artikel (JPG 72 KB)

Peter Harteg, initiativtagare till projektet bornholmtunnel.dk, som i går den 5/5 -05 klockan 05.55 var med och tog ett första spadtag på Bornholm för en tunnel till Sverige.

Hur långt kom ni?

– Vi kom bara tjugo centimeter, men det här var bara en symbolisk handling och ingen praktisk byggstart. Vårt arbete går ut på att skapa uppmärksamhet för det här projektet som vi anser vara av stor betydelse för Bornholms utveckling. Vi vill att man på allvar börja undersöka förutsättningarna för en tunnel så att kostnaden kan beräknas.

Vilket stöd finns det för en tunnel?

– I förra veckan ställde sig folketingsmedlemmen Joan Erlandsen från Venstre mycket positiv till tunneln. Bornholms andre representant i folketinget socialdemokraten Jeppe Kofod är också positiv. På det lokala politiska planet är det ännu ingen som har engagerat sig. Vi ska försöka få upp frågan inför nästa kommunalval.

Vad skulle en tunnel betyda?

– Den betyder väldigt mycket. Infrastrukturen är avgörande för Bornholms framtid och det är viktigt att vi har en tät relation med Köpenhamn. Nu har nattfärjan direkt till huvudstaden försvunnit och ska man bo här på Bornholm permanent måste något ske annars flyttar folk härifrån. Bornholm håller på att bli en ren museiö och turistö. För tillfället är det fortfarande ett levande samhälle, men om inget händer dör ön ut på tio till femton år.

När tror du att en tunnel skulle kunna vara verklighet?

– Det skulle kunna gå på tio år, men mer realistiskt är 30 år. Det hänger ihop med kostnaden. Men det står helt klart att det är en realistisk tanke med en tunnel och det är det vi vill att folk ska börja inse.

Utfrågare: Carl Johan Engvall

G til oversigt for presseklip.