Bornholmtunnelen

Kan TTerne give os sober oplysning?

Læserbrev i Bornholms Tidende 16-10-2006

Det lykkedes Kirsten Seeger rigtig flot (12/10) at fremstille mig som vildfaren og skrupforvirret i spørgsmålet om det påtænkte tunnelprojekt mellem Skåne og Bornholm – herunder fru Seegers henvisning til andre tunnelprojekter – som jeg stadig finder er en sammenligning af pærer og æbler. Tillykke! Godt gået. Jeg er naturligvis vildt rystet over fruens forsøg på at gøre mig til grin i den trykte presse. Så jeg erkender, at jeg befinder mig i en tilstand af søgen efter sober information til brug for, om jeg nu skal være for eller imod disse himmelsk geniale tunnelplaner. Især interesserer det mig, hvilke bivirkninger for øen, som eventuelt vil dukke op, når/hvis Bornholm måtte blive landfast med Sverige. Den slags viser sig som oftest først, når det er for sent. Og at antyde, at der ingen bivirkninger kommer, vil omgående gøre mig til modstander af projektet.

Her er fru Seegers svar mig ikke til nogen stor hjælp. Og så alligevel lidt, når hun sammenligner »kilometer med km og kroner med kr.«. Se, det er jo virkelig en argumentation, der rykker! Endelig kan enhver trafikpolitiker ånde lettet op. Her har vi et hammersolidt grundlag for bl.a. at mene, at en kilometer og en kr. motorvej i Nordjylland (»landets mest overflødige«, som den er blevet kaldt) er direkte sammenlignelig med en kilometer og en kr. motorvejstrækning mellem Holbæk og København. Tak for det! Så ved vi straks mere om seriøsiteten i de bornholmske tunneltossers (TT) filosofiske startgrundlag.

Kirsten Seeger slutter sit indlæg med: »Hvem i alverden kan være imod optimisme på Bornholm?« Jo, det kommer sandelig an på, hvad optimismen drejer sig om – og bygger på. Jeg har mødt mange tosser i min tid. De var alle optimister.

Så for at komme videre ville det være velgørende, om der måtte findes en TT-er, der forklarer sig lidt bedre, end Kirsten Seeger gør det.

Freddie Otenheim
Anders Måns Stræde 1
Listed

G til oversigt for presseklip.