Læserbrev fra formanden

Læserbrev

Stor tak til Bornholmstidende for jeres undersøgelse af bornholmernes opbakning til en forundersøgelse, det er virkelig en glæde at 77% støtter tanken om en anden transportvej end den over Østersøen.

Vores færøske gæst Marjus Dam, brugte ordet ”kvantespring” om udviklingen på Færøerne efter at de har fået betydelig lettere ved at komme fra et sted til et andet. Især de unge er flyttet tilbage, og derved har også erhvervslivet øget væksten.

I modsætning til vores kommune, hvor socialdemokraterne åbenbart lukker øjnene for både økonomiske og befolkningsmæssige fakta. Det var et hyggeligt scenarie Anette Stæhr, fremlagde på Socialdemokratiets generalforsamling. Scenariet udhules dog af virkeligheden, når det kommer frem, at man på kommunens hjemmeside om befolkningsudviklingen 2018-2030, kan læse om udviklingen i dødsfald på Bornholm: ”2017 er udeladt da niveau var meget højt”. 

Når kommunen beder COWI om at udarbejde statistik, medtager de åbenbart ikke tal, de ikke kan lide! Med det store antal pensionister (over 66 år), så er det ikke nok at skrive, at der bliver 15% flere i 80års alderen, der vil også blive en øget frekvens af dødsfald, med mindre kommunen begynder at holde os kunstigt i live for ikke at miste statstilskud.

Hvis den sætning nu fjernes fra hjemmesiden, så der det virkelig et udtryk for borgmesterens og socialdemokratiet frygt for virkeligheden. Det nytter ikke at romantisere status quo, derved stagnerer det bornholmske samfund. Mon staten fortsat vil yde 1 mio. om dagen til et ø-samfund der dør ud? Vi har i 1-2 generationer sendt unge over, og kun 1/10 vender tilbage, og ingen politikere har tidligere overvejet tiltag, der kunne få flere hjem til øen. Bornholm har stærkt brug for det manglende antal unge i fremtiden i arbejdslivet, foreningslivet, skoler, Campus o.lign. Bornholm har brug for fastboende familier, unge som tør noget, som gør noget og som ikke vil stagnere.

Derfor arbejder vi for en tunnel, som en ny transportvej, sikker, hurtig, stabil og uden søsyge! Den er grøn, da en stor del vil være el-drift. Det er dog en misforståelse at Foreningen bornholmtunnelhar 400.000 til en forundersøgelse, NEJ, dem skal vi ud at finde, og derfor håber vi på opbakning via Crowdfunding.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Generalforsamling

Vi udsender dette nyhedsbrev for at minde om vor generalforsamling Fredag 5 april 2019 kl. 19.00 på Rønne bibliotek.

Ifølge vedtægterne § 5 er dagsordenen iøvrigt:

§1.  Valg af dirigent og referent§2. Bestyrelsens beretning§3. Godkendelse af det reviderede regnskab.§4. Indkomne forslag§5. Budget for det kommende år samt orientering om eventuelle nye medlemmer§6. Fastsættelse af kontingent§7. Valg af bestyrelse§8. Valg af revisor§9. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen, senest en uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår at foreningens § 2 ( foreningens formål ændres fra

”  Foreningens formål er at arbejde for at tilvejebringe en fast trafikforbindelse til Bornholm.

Formålet søges blandt andet opnået ved, at foreningen tilvejebringer tilstrækkelige midler til en grundkapital i en fond.  Når dette er sket, kan foreningens bestyrelse med almindeligt flertal bestemme at omdanne foreningen til en fond, som derefter arbejder til fremme af ovennævnte formål.

Foreningen kan med henblik på opfyldelse af formålet erhverve fast ejendom.

Foreningens formål er almenyttigt/velgølrende.

Til:

” Foreningens formål er at arbejde for at tilvejebringe en fast trafikforbindelse til Bornholm.

Arbejdet sker ved oplysning om muligheder og nye metoder, lobbyisme, forundersøgelser mv.

Foreningens formål er almennyttigt/velgørende.”

Begrundelsen for forslaget er at foreningen efter bestyrelsens opfattelse ikke ønsker at samle penge op i fonde, men alene ønsker at være initiativtager og iværksætter. 

Da der er tale om en vedtægtsændring, som iflg. Vedtægternes § 17 kræver vedtagelse af med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger indkaldes samtidig hermed til ekstraordinær generalforsamling 3.5.2019 kl. 16.00 på Rønne bibliotek.  

Hjemmeside har fået nyt navn og hedder”www.bornholmtunnel.dk”.

På facebook kan du læse om os på: foreningen bornholmtunnel – vi har haft 558 som synes godt om det. 

Vi vil gerne have flere medlemmer i bestyrelsen – så har du lyst – så kontakt formanden.

Så vi vil altså opfordre Jer til fortsat at støtte op om foreningen, reklamere lidt for den – og vi tager gerne imod nye medlemmer!  Kontingentet er fortsat 50 kr. for enkeltpersoner. Henvendelse sker til Jørgen Jakobsen på jbbj@tdcadsl.dk. Kassereren har planlagt at udsende kontingent opkrævning ca. 1.3.2019.

På foreningen vegne

Anne Margrethe Roesen ( formand) 24625181,  Jørgen Jakobsen (kasserer), Peter Hansen (alt mulig mand) 60837752 og Jan Harvest ( sekretær) 23670220.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

De Færøske tunneller

Kom og hør Marjus Dam, fortælle om de færøske tunneller.

Arrangementet finder sted d.19/3-2019, kl.19.00-21.00 på Campus Bornholm.

https://www.facebook.com/events/1219218981576801/?ti=icl

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Foredrag af Marjus Dam

Kære allesammen.
Vi kan nu løfte sløret for, at vi d. 19/3-2019, får besøg af Marjus Dam fra Færøerne.
Han vil fortælle om, hvad tunnellerne på Færøerne, har gjort for det færøriske folk.
Så sæt kryds i kalenderen allerede nu, til et hyggeligt foredrag.
Tid og sted kommer i nærmeste fremtid.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Opdatering af siden

Vi er igang at flytte indhold fra ældre hjemmeside, indholdet kan ses under menu fanen “Arkiv Indhold”

Hilsen Jacob Roesen

Udgivet i Info | Skriv en kommentar

Pressemeddelse

Pressemeddelse

Foreningen BornholmTunnel har modtaget et tilbud fra COWI på “et geologisk litteraturstudie med formål at kunne konkludere, hvorvidt det er muligt at lave en bygbar tunnelforbindelse mellem Skåne og Bornholm”.

Klik på billedet herunder og læs vores pressemeddelelse.

Udgivet i artikel, Info | Skriv en kommentar

Bornholmerdøgnet

Så er foreningen Bornholmtunnel, på pletten til Bornholmerdøgnet, Fredag og lørdag, i kyllingemoderen.

Vi skal have fremlagt vores ide, om en fast forbindelse, mellem Bornholm og Sverige.

Vi er spændte

Udgivet i Info | Skriv en kommentar

Bornholmtunnel deltager på Folkemødet 2017

I forbindelsen med folkemødet 2017, deltager foreningen bornholmtunnel.
Det sker på speakerscorner, fredag d. 16/7 kl. 11.00 – 11.10.

Kom endelig forbi, og støt foreningen.

Udgivet i Info | Skriv en kommentar

Har du lyst til at være en del af Bornholmtunnel?

Foreningen Bornholmtunnel står og mangler en kasserer, så hvis det har fanget din opmærksomhed, er du meget velkommen til at tage kontakt til os.

Ligeledes hvis du kunne have interesse i, at sidde med i bestyrelsen, er du også velkommen til at tage kontakt til Foreningen Bornholmtunnel.

Udgivet i Info | Skriv en kommentar

TRIST at tunnel er tabu

Bornholms Tidende, Sektion 2, Side 4, 2. maj 2015

Klumme. Af JACOB LUDVIGSEN

Den 5. maj 2005 – 05.05.05 kl. 05.55 – stod en gruppe bornholmske patrioter (ikke idioter!) i Vang med arbejdshjelme, hakke og spade, parat til at grave det første hul til tunnelen. Blandt de fremmødte var tunnelpionéren Peter Harteg, advokat Christian Dohn, redaktør Søren Wolff, præsident Carsten Seeger og denne pen.

På tirsdag er det ti år siden, og foreningen Bornholmtunnel er stiftet i 2006.

Hvor længe skal den tale for døve øren? Hvis Bornholm ikke var plaget af permanente trafikproblemer, ville vores fortræffelige avis blive nødt til at skære sideantallet ned. Bjørn Carlsen, hvis ukuelige energi som formand for Bornholms Passagerforening svarer til tre gennemsnitspolitikeres, kunne slappe af. Erhvervslivet, befolkningen og feriegæsterne ville ikke længere behøve at bekymre sig.

Udgivet i artikel | Skriv en kommentar