Bornholmtunnelen

Skåne-forbindelse i Hammerdybet

Bornholms Tidende 01-03-2005 14:00:00

»Venstre har ingen planer om at støtte en fast forbindelse til Bornholm. Til gengæld vil Venstre fortsat sikre en hurtig og stabil færgebetjening af øen, som tilgodeser både beboeres og besøgendes behov.«

Det svar har statsminister Anders Fogh Rasmussen – i følge Bornholms Radio – givet Peter Harteg på en henvendelse om etablering af en fast forbindelse under Hammervandet mellem Bornholm og Skåne.

Når sådan et spørgsmål i det hele taget kommer op, er det jo netop, fordi Christiansborg ikke hidtil har villet sikre Bornholm en »hurtig og stabil færgebetjening af øen, som tilgodeser både beboeres og besøgendes behov.«

Sagen er, at behovet ikke vurderes ud fra, hvad man mener på Bornholm, men på Christiansborg.

Jeg synes, at det er sørgeligt, at tunnelspørgsmålet blot afvises som utopi af stort set alle politikere. Når man kan bygge tunneller mellem færøske småøer med betydeligt færre indbyggere og mindre trafikbehov, kan det naturligvis også lade sig gøre mellem Bornholm og Skåne.

Men ingen vil tage spørgsmålet så alvorligt, at man lader det komme an på en undersøgelse og realistisk økonomisk vurdering.

Politikernes fordom er formentlig, at det er en for dyr løsning. Men man har aldrig bedt en ekspert om en vurdering.

Min uprofessionelle forestilling er, at en tunnel kan blive billigere set med statslige såvel som regionale øjne. Og så kan den leve op til det naturlige krav, bornholmerne i en moderne tid må have på forholdsvis let at komme til og fra øen.

Dertil kommer, at en tunnel vil medføre, at vi ikke mere behøver at tænke på, hvad man gør, når »Villum Clausen« strejker på grund af vraggods i turbinen, for høje bølger, is i Østersøen eller værftsophold.

At der fortsat vil være behov for en godsrute til Køge, er en anden sag. Og der er også behov for at få afklaret med svenskerne, hvordan bornholmere kan rejse frit igennem Skåne uden alle de restriktioner, som vi alt for godt kender.

Men inden en tunnel kan realiseres, vil jeg tro, at EU har sørget for, at vi anderledes let kan passere hinandens grænser i Europa.

Søren R. Wolff
Bodernevej 13, Aaker

(Kilde).

G til oversigt for presseklip.