Bornholmtunnelen

Tunnel-undersøgelse koster 5-10 mio. kr.

Bornholm.nu tirsdag 29. oktober 2013 kl. 18:56

I en ny 22 siders rapport beskriver konsulentvirksomheden COWI, hvordan en forundersøgelse af en tunnel mellem Bornholm og Sküne kan realiseres. Prisen pü en geoseismisk undersøgelse anslüs til 5-10 millioner kroner.

Det oplyser Anne Margrethe Roesen, formand for Foreningen Bornholmtunnel.

Foreningen har opfordret COWI til at dokumentere, hvordan de indledende skridt kan tages. Formület er at bane vejen for, at debatten om den faste forbindelse kan føres pü et kvalificeret grundlag. Første trin skal vÌre en beskrivelse af havbunden.

En afgørende faktor er de geologiske og geotekniske forhold. Bornholms geologi er velkendt, men undersøgelser i farvandet er sparsomme. Hvis klippemassivet er godt og stabilt, kan man forestille sig en tunnel udført ved simpel sprÌngning, südan som det er tilfÌldet for fÌrøske og norske tunneller. Ellers kan det blive nødvendigt at anvende mere avancerede og dyrere metoder f.eks. ved brug af tunnelboremaskiner som tilfÌldet var med tunnelen under StorebÌlt og Den Engelske Kanal.

Usikkerhed om byggepris
Derfor er det for tidligt at anslü prisen for et tunnelbyggeri. Den afhÌnger ogsü af, om der skal vÌre et eller to rør, og om man til sin tid beslutter sig for en jernbaneforbindelse eller foretrÌkker en motorvej.

Bornholmtunnellen pĂĽ ca. 36 kilometer bliver i givet fald verdens lĂŚngste. LĂŚrdalstunnellen i Norge er 24,5 km.

COWI har tidligere udført lignende analyser i forbindelse med bl.a. Helsingør-Helsingborg tunnelen, Femer BÌlt forbindelsen samt en rÌkke indledende studier pü Øresundsforbindelsen.

Kvalificeret bidrag
Anne Margrethe Roesen, formand for Bornholmtunnel, er glad for, at COWI har udført dette notat. Hun opfordrer til, at det indgür som et kvalificeret bidrag til debatten og peger pü, at talrige bornholmske politikere gür ind for den forundersøgelse, der er nødvendig, hvis Bornholm skal gøres landfast.

”I betragtning af de betydelige beløb, der anvendes på udvikling af jernbanenettet i Danmark, skulle der nok kunne bevilges 5-10 mio. kr. til Bornholms fremtid,” erklærer hun.

COWI-notatet stilles nu til rĂĽdighed for sĂĽvel beslutningstagere som den bornholmske befolkning.Bjarne Hansen

http://www.bornholm.nu/?Id=51949

Gĺ til oversigt for presseklip.