Bornholmtunnelen

Bornholm nærmere Skåne

Hasle skrev sig igen i historien:

Foreningen Bornholmtunnel dannet

Af Torsten Sletskov, nyvalgt bestyrelsesmedlem & kasserer 

Den 2. oktober 2006 skrev Hasle sig i historien. Og det er som bekendt ikke første gang, vigtig bornholmshistorie skrives i Hasle.

I de meget skæbnesvangre dage efter katastrofen for Danmark i 1658, hvor Danmark mistede en tredjedel af riget, nemlig hele Østdanmark, Skånelandene - herunder også Bornholm - lykkedes det bornholmske oprørere fra Hasle/Rutsker at smide svenskerne på porten.

Lige så heldige var de ikke i Skåne, som led bitre tab i en endnu større modstand, som helt til idag har sat sine dybe spor i Skånelandene. - Idag ser vi heldigvis optimismen og fremgangen vokse i Skåne.

Paradoksalt nok lægger Hasle nu navn til det sted, hvor en forening bag en tunnel mellem Bornholm og Skåne skal arbejde for at afdække mulighederne for et tunnelprojekt, som måske en dag bliver den realitet, som skal give Bornholm masser af optimisme og fremgang.

Nu skal initiativerne til at samle det, der engang så barskt blev splittet, netop komme fra Hasle!

Grundigt forarbejde

Kulturhuset, Grønbechs Gård i Hasle, lagde lokaler til. Her redegjorde COWI på grundig og saglig vis for oplægget til forstudiet, som forventes at skulle have et forløb på mindst et halvt år.

Forstudiet tilbydes til en fast pris på 500.000 kr. - Der er mulighed for udvidede geologiske studier for en fast pris på 225.000 kr., hvilket er værd at overveje, da det dermed vil være muligt at beskrive kendte geologiske forhold i en linjeføringskorridor på omkring 15 km, fremfor en begrænset information langs én linjeføring på et mere usikkert grundlag.

Betonspecialist Carl de Fontenay, COWI, tunnelspecialist Poul Marinus Nielsen, COWI, og ikke mindst geolog Henrik Olsen, COWI, redegjorde på fortrinlig vis for de forskellige metoder og de forskellige geologiske forhold, man måtte forvente at støde på i forbindelse med projektet.

Stiftende generalforsamling

Efterfølgende var der stiftende generalforsamling i Foreningen Bornholmtunnel.

Thor Gunnar Kofoed havde fået udarbejdet nogle meget velovervejde og grundigt formulerede vedtægter, som fremlagdes, hvorefter der valgtes en bestyrelse med suppleanter.

Det blev vedtaget, at kontingentet som minimum skulle være 20 kr., således at alle havde mulighed for at være med. Bestyrelsen udarbejder snarligt nærmere retningslinjer og vilkår for foreninger, firmaer etc.

Straks væltede det ind med de første indmeldelser.

Til bestyrelsen valgtes Peter Harteg, Thor Gunnar Kofoed, Torsten Sletskov, Kirsten Seeger og Henrik Espersen. - Som suppleanter valgtes Jacob Ludvigsen og Jan Harvest.

Kilde.