Bornholmtunnelen

Referat

Foreningen Bornholmtunnel

Stiftende generalforsamling, 2. oktober 2006

M√łdedeltagere (alfabetisk ordnet efter fornavn):
Ella Munck-Petersen, Erik Pedersen, Erik Pedersen, Henrik Espersen, Jacob Ludvigsen, Jan Harvest, Ken Bolmar, Kirsten & Carsten Seeger, Kirsten Lund-Hansen, Michael Lykke (journalist), Peter Andreas Harteg, Thor Gunnar Kofoed, Torben R√łnne-Larsen, Torsten Sletskov

Dagsorden

1. Velkomst af Peter Andreas Harteg
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere
3. Endelig fastlæggelse af dagsorden
4. Navngivning af foreningen
5. Gennemgang og vedtagelse af vedtægter og valgregler
6. Valg af bestyrelse og revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

Referat

1. Initiativtager Peter Andreas Harteg omdelte dagsorden og b√łd velkommen til de fremm√łdte interesserede.

2. Ordstyrer: Peter Andreas Harteg. Referent: Kirsten Seeger

3. Den forelagte dagsorden accepteredes.

4. Foreningens navn er Bornholmtunnel.

5. Thor Gunnar Kofoed gennemgik forslagene til foreningens vedt√¶gter, som blev vedtaget med mindre √¶ndringer. Bestyrelsen vil foretage korrekturl√¶sning.

6. Til bestyrelsen valgtes: Peter Andreas Harteg, Torsten Sletskov, Thor Gunnar Kofoed, Henrik Espersen og Kirsten Seeger.
Suppleanter: Jan Harvest og Jacob Ludvigsen
Revisor: R√łnne Revision

7.  Kontingentet blev fastsat til min. kr. 20,- og bestyrelsen p√•lagdes at udarbejde gradueret kontingent.

8.  Der var ingen punkter under eventuelt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:

Formand:   Peter Andreas Harteg
N√¶stformand: Thor Gunnar Kofoed
Kasserer:  Torsten Sletskov
Sekret√¶r:  Kirsten Seeger
U.P.:  Henrik Espersen

Markusgård, 3. oktober 2006-10-03

Kirsten Seeger