Bornholmtunnelen

Undergrunden

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har oplyst, at "Grundfjellet ligger på ca 1500 m djup i Ystad och kanske 700-1000 vid Sandhammaren. De sedimentära bergarterna har en tjocklek på uppemot kanske 4000 m mellan Bornholm och Skåne."

Danmarks og Gr√łnlands Geologiske Unders√łgelse (GEUS) oplyser:

Allerede i en afstand af et par kilometer fra kysten ved Vang, er der en stor forkastning. På vestsiden af denne, er der sedimentære bjergarter af en tykkelse på 2.5 til 3 km som ligger ovenpå en lagserie af nedre Palæozoiske skifre med en tykkelse på omkring 2 km. Omtrent midtvejs i Bornholms Gat, er der endnu en stor forkastning. På vestsiden af denne, er der lagserier af disse nedre Palæozoiske skifre med en tykkelse på 1 til 2 km. De Jurassiske lag består af sandsten, siltsten og lersten/skifre med betydeligt lavere konsolideringsgrad end de Palæozoiske skifre.