Geologi

Oversigt

 • Kyst – kyst
 • Landanlæg: Sverige – Bornholm
 • Kobling til eksisterende infrastruktur

 Geologi

 • Bornholm ligger i Tornquist zonen (Nordsøen til Sortehavet).
 • Tektoniske blokke – forkastet op og ned relativt til hinanden.
 • Bornholm er en sådan blok, en “horst”, som har skudt grundfjeldet op over havniveau.

Profiler

2 mulige linjeføringer:

 • Profil 1: Direkte sydlig linjeføring
  • Grundfjeld
  • Kalksten
  • Skifre og sandsten
 • Profil 2: Nordlige linjeføring
  • Grundfjeld
  • Sedimentært dække / grundfjeld
  • Skifre og sandsten