Tunnel

Metoder

fakta:

  • En behagelig stigning med bil er på 3-4 %
  • En behagelig stigning med tog er på 1-2 %
  • COWI vurderer, at max dybde vil blive ca 80-90 m, det samme som i Storebælt
  • Biler har da brug for 2-3 km til opkørsel
  • Tog har brug for 4-8 km

Beskrivelser af tunnel løsninger:

Eksempler:

Klippe tunnel (Norske):

Boret tunnel (Storebælt):

Sænke tunnel (Øresund):

Tunnelsikkerhed:

Minimer risiko for ulykker – optimer muligheder for redning.

Dobbeltrør med evakueringtunneler imellem
Brand i Mont Blanc 1999 Brand i St. Gotthard 2001

 Sikkerhed Femern:

  • Al trafik sker i separate rør
  • Computerstyret trafikreguleringssystem og et døgnbemandet kontrolcenter
  • Varierende lyssætning i tunnelen for at fastholde koncentrationen hos bilisterne.
  • Kravene til vejtunneler er øget meget de seneste ti år.