Bornholm

Samfundet.

En fastforbindelse kan:

 • Øge pendling til fx Malmø, Lund, Ystad, KBH.
 • Øge tilgængeligheden mellem Bornholm og resten af verden.
 • Let transport for både varer, mennesker og dyr.
 • Let tilgængelighed.
 • Give flere turister året rundt, det giver måske færre overnatninger, men flere endags- og weekend turister.

Hvorfor.

 • Flere fastboere på Bornholm betyder skatteindtægter til kommunen
 • Flere indbyggere er
  • Godt for detailhandlen.
  • Godt for skolerne.
  • Godt for samfundet.
  • Godt for foreningslivet.
  • Godt for lokale håndværkere.
  • Flere muligheder for helårs arbejde.
 • Flexboliger giver hverken fastboere eller øget tilflytning, set i længere perspektiv, kun tomme huse ¾ af året.

Omvæltninger.

 • Ø-status bevares.
 • Ø-kulturen bevares.
 • Det vil ændre på det bornholmske samfund, mest i en positiv retning.
 • Bornholm skal ses som en hel ø, ét samfund.
 • Transporttid til København på ca. 1½ time, samme afstand som Sydsjælland har til hovedstaden.

Samfundsændringer.

 • Øget velstand i Europas østlande kan komme Bornholm til gode.
 • Lufthavnen kan få flere passager til flere destinationer.
 • Familierelationer kan blive styrket med flere og kortere besøg.
 • Femernbælt forbindelsen vil betyde nye trafikmønstre.

Udvikling i indbyggertal.

Udvikling i indbyggertal

Befolkningsprognose 2016.

Befolkningsprognose 2016

Fremtiden for Bornholm.

 • De unge kommer kun tilbage, hvis der er mulighed for bosætning og arbejde
 • Af eksilbornholmere kommer kun 10% tilbage
 • De mange unge bornholmere, der er rejst, etablerer sig i det øvrige Danmark, deres børn er ikke bornholmere, men vokser op med tilknytning til et andet sted i Danmark
 • At Bornholm lige nu er ”hip” vil skifte lige så hurtigt, som moden gør det