Projektet

Klima og miljø:

 • Vi ved at vejret er blevet voldsommere med flere storme og mere regn, og klimaforskere forudser at det bliver sådan i fremtiden.
 • Færger er afhængig af vejrlig, det er en tunnel ikke. Opkørsel vil foregå et stykke inde i landet, både på Bornholm og i Skåne, en tunnel er derfor en stabil og fremtidssikker transportkorridor.
 • En tunnel vil kunne nedsætte CO2 udslip og støtte op om Bright Green Island strategien.

Praktiske forhold:

 • En tunnel vurderes til en levetid på omkring 125 – 175 år. Dvs. i 100 år skal man ikke drøfte færgeforlig, tonnage og priser
 • Der vil blive en del arbejdspladser i byggeperioden
 • Det vil være slut med dage uden forbindelse til omverdenen, som nu pga. vejr og bølgehøjde
 • En tunnel er en sikker transportvej

Bud på mulig løsning:

 • Geologien tilsiger umiddelbart en TBM boret tunnel løsning
  (andre løsninger kan dog ikke udelukkes før de er vurderet nærmere).
 • Klippe tunnel under Bornholm
 • Bornholmer vejtunnel ville sætte rekord som verdens længste.
 • Sikkerhed og tryghed i så lang en vejtunnel er vigtige parametre.
 • Banetunnel (evt. biltog) er nok mere sandsynlig end vejtunnel.
 • 2-løbsløsning eller 1-løbs-2-cellet løsning vil give højere sikkerhed, højere kapacitet og højere driftssikkerhed end 1-løbsløsning med kun 1 spor.

Dansk erfaring med tunnelbygning:

“Her i landet har jeg kun været involveret ved Storebælt og Øresund, men jeg har været med til at bygge mere end 30 tunneler af forskellige typer rundt omkring i verden. Siden Christiani & Nielsen konstruerede den første betonsænketunnel i Rotterdam i 1938, har danske ingeniører udviklet en stærk tradition for at kunne noget med tunneler,”