Støt os

Vil du støtte op om foreningen, kan du melde dig ind med et kontingent på 50 kr. for enkelt personer og 200 kr. for virksomhed eller forening.

Indsæt venligt beløbet på konto 0650 4376787163, med dit navn og adresse.

Yderligere oplysninger fås hos Anne Margrethe Roesen
amroesen@mail.dk
24625181

eller hos et af de øvrige bestyrelsesmedler.

Tilmelding